Permacultuur boeken

Permacultuur is een organisatiewijze van voedselteelt waarbij (meerjarig)behoud van het systeem het uitgangspunt is. Ten opzichte van biologische landbouw wordt er bij permacultuur juíst gebruik gemaakt van meerjarige gewassen en niet van wisselteelt. Permacultuur wordt vaak gebruikt om kleinschalig zelf te kunnen voorzien in voedselvoorziening.

Interessante docu over dit thema VPRO’s Tegenlicht, Groen Goud, hier te zien.

Permacultuur in je moestuin

Christopher Shein & Julie Thompson

(11-2014) Dit boek is eigenlijk een van de weinige permacultuur-boeken die dat zich volledig richt op de moestuin. Met een gebruiksvriendelijke en aanmoedigende toon worden de principes voor de moestuin uitgelegd. Zo wordt er gebruik gemaakt van een schema om de moestuin in te richten en wordt er uitgebreid verslag gedaan over de twaalf principes van permacultuur. Meer info.

Holzer’s permacultuur

Sepp Holzer

(05-2012) Sepp Holzer is een permacultuur beroemdheid. Hij gaat heel de wereld over voor lezingen en heeft in Oostenrijk een 45 hectare grote permacultuur boerderij (zie ook youtube). In dit boek worden zijn ervaringen beschreven en worden veel principes uitgelegd. Het boek baseert zich dus vooral op zijn Oostenrijkse landgoed, maar de principes achter de eco-systemen zijn ook in Nederland toepasbaar. Er zijn hoofdstukken die zich specifiek richten op: Landschaparchitectuur, Landbouw, Fruitteelt, Paddestoelen, Stadstuinen. Het boek is wel gericht op de professionele ecologische boer/fruitteler, maar kan uiteraard ook voor de hobbyist interessant zijn. Meer info.

Herstellende landbouw

Mark Shepard

(04-2014) Agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui Zeer uitgebreid, oorspronkelijk Engels boek, van een boer die op allerlei aspecten ecologische balansen in een normale bedrijfsvoering probeert te herstellen. Thema’s die aan bod komen zijn, dieren, bijen, complete voeding uit meerjarige landbouw, water en zwaartekracht en verdienmodellen. Daarnaast ook grote referentie voorbeeld projecten en oplossingen voor verschillende klimaten. Meer info.

Tuinen van overvloed

Fransje de Waard

(06-2011) Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde Dit boek gaat vooral in op de theoretische principes achter permacultuur. Enthousiast en met overgave worden de voordelen van de principes behandeld. Als handboek voor adviezen en tips in voor uw eigen (moes)tuin is dit boek niet zo heel interessant, aangezien het veelal op het theoretische vlak blijft hangen en dus weinig concrete voorbeelden worden aagedragen. Meer info.